Tři prsteny pro krále elfů pod nebem...

Gríma Červivec

Seveřan z Rohanu, v době Války hlavní rádce krále Théodena. Byl tajným sluhou a špehem Sarumana, soustavně podrýval síly starého krále a oslaboval ho čarodějovými zlými kouzly. Když Gandalf Théodena uzdravil, Červivec uprchl do Železnému pasu, kde byl posléze i se Sarumanem zajat enty. Byl také Sarumanovým vrahem. Za tento čin byl nedaleko Dna Pytle v Kraji zastřelen hobitím lukem.

Červíček
Jeden pro Temného pána, jenž dlí na trůně...

Odkazy

Historické
Fantasy
Ostatní
Osobní
Kampaně

Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže...