Tři prsteny pro krále elfů pod nebem...

Boromir

Dúnadanský pán z Gondoru. Nejstarší syn Denethora II., vládnoucího správce Gondoru. Narodil se roku 2978 Třetího věku a byl urostlým a sličným dědicem správce. V roce 3018 statečně řídil obranu Osgilathu proti Sauronovým vojskům. Pro prorockémBoromir snu, který sdílel se svým bratrem Faramirem se vypravil do elfského království Roklinky a stal se členem Společenstva Prstenu.

Vytrval v mnoha nebezpečích až k Amon Henu u Rauroských vodopádů, kde ho přemohla touha zmocnit se Prstenu, takže se pokusil odstranit Froda Pytlíka, který Prsten nesl. Ačkoli toho Boromir vzápětí litoval, Frodo pokračoval ve výpravě jen se svým druhem Samem Křepelkou. Krátce nato padl Boromir v bitvě, když statečně bránil hobity Smíška a Pipina před útokem skřetů. Dostalo se mu pak slavnostního pohřbu na loďce v Rauroských vodopádech.

Posledním, kdo viděl Boromira byl jeho bratr Faramir, který nalezl jeho, v neporušené loďce, myslel si však, že to je jenom přelud. Jaké bylo jeho překvapení, když Anduina vyplavila i bratrův roh, rozpůlen na dvě části...

Boromir troubí na Gondorský roh
Jeden pro Temného pána, jenž dlí na trůně...

Odkazy

Historické
Fantasy
Ostatní
Osobní
Kampaně

Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže...